Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Varning för teleoperatören Svea Telecom

2013-09-26 Konsumentverket, PTS och Telekområdgivarna går nu ut med en gemensam varning mot teleoperatören Svea Telecom.

Beslutsförslag om fast samtrafik på EU-samråd

2013-09-20 Myndigheten har ambitionen att så snart som möjligt efter avslutat samråd besluta om de nya reglerna.

Samråd på marknaden för bitströmstillträde

2013-09-13 PTS inleder första samråd av marknadsanalys på bitströmsmarknaden, samt bjuder in till hearing i oktober.

PTS informerar om ”Single Market Initiative”

2013-09-13 PTS bjuder in till informationsmöte om kommissionens nya förslag.

Inbjudan till hearing om nätinfrastrukturtillträde

2013-08-26 Anmälan till hearingen senast 3 september.

Teleoperatörer ska rapportera incidenter inom 24 timmar

2013-08-26 Om en teleoperatör upptäcker en integritetsincident i ska operatören rapportera detta till PTS inom 24 timmar.

PTS förelägger Tele2 att sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2013-07-05

Tele2 ska sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2013-07-03

PTS föreslår ersättningsnivåer för utlämnande av lagrade trafikuppgifter

2013-07-02

Svårt för konsumenter att få vägledning från täckningskartor

2013-06-28