Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Inbjudan till hearing om nätinfrastrukturtillträde

2013-08-26 Anmälan till hearingen senast 3 september.

Teleoperatörer ska rapportera incidenter inom 24 timmar

2013-08-26 Om en teleoperatör upptäcker en integritetsincident i ska operatören rapportera detta till PTS inom 24 timmar.

PTS förelägger Tele2 att sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2013-07-05

Tele2 ska sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2013-07-03

PTS föreslår ersättningsnivåer för utlämnande av lagrade trafikuppgifter

2013-07-02

Svårt för konsumenter att få vägledning från täckningskartor

2013-06-28

9 öre nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät

2013-06-25 PTS har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i en prisrekommendation på 9 öre per minut. Det nya termineringspriset för mobilnät gäller från och med den 1 juli 2013.

PTS publicerar rapport om bredbandstillsynen under första halvåret

2013-06-18 Myndigheten har fokuserat på pristillsyn av kopparbaserade grossistprodukter.

Undvik hög räkning efter semestern

2013-06-17 Vad bör du tänka på när du ringer eller surfar utomlands? Konsumentverket, Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna tipsar inför semestern.

Inbjudan att lämna skriftliga synpunkter på införande av särkostnad

2013-06-12 Skriftliga synpunkter lämnas till PTS senast 28 juni 2013.