Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Presentation från möte om SMI

2013-10-08 PTS höll i går ett informationsmöte om kommissionens förslag om Single Market Initiative (SMI).

PTS underrättar Telenor och Tre att tillhandahålla specificerade räkningar

2013-10-03 Telenor och Tre ska tillhandahålla specificerade räkningar enligt gällande regler.

PTS inleder regionala dialoger om mobiltäckning

2013-10-01 Den 2 oktober håller PTS det första av fem regionala dialogmötet om mobiltäckning.

Varning för teleoperatören Svea Telecom

2013-09-26 Konsumentverket, PTS och Telekområdgivarna går nu ut med en gemensam varning mot teleoperatören Svea Telecom.

Beslutsförslag om fast samtrafik på EU-samråd

2013-09-20 Myndigheten har ambitionen att så snart som möjligt efter avslutat samråd besluta om de nya reglerna.

Samråd på marknaden för bitströmstillträde

2013-09-13 PTS inleder första samråd av marknadsanalys på bitströmsmarknaden, samt bjuder in till hearing i oktober.

PTS informerar om ”Single Market Initiative”

2013-09-13 PTS bjuder in till informationsmöte om kommissionens nya förslag.

Inbjudan till hearing om nätinfrastrukturtillträde

2013-08-26 Anmälan till hearingen senast 3 september.

Teleoperatörer ska rapportera incidenter inom 24 timmar

2013-08-26 Om en teleoperatör upptäcker en integritetsincident i ska operatören rapportera detta till PTS inom 24 timmar.

PTS förelägger Tele2 att sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2013-07-05