Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Övningen Telö 13 ska förbättra krisberedskapen i telekomsektorn

2013-11-06 Idag startar den sista delen i krisövningen Telö 13. Övningen ska vara lärande och målsättningen är att stärka förmågan att hantera allvarliga händelser och kriser inom sektorn elektronisk kommunikation.

Nya regler ska främja konkurrensen för fast telefoni

2013-10-24 PTS har i dag beslutat om regler på marknaderna för fast tillträde och samtrafik.

Små operatörer informerar för dåligt om teknikskiftet

2013-10-10 Det är oacceptabelt att konsumenter inte får information från sin operatör om att deras fasta telefon påverkas av Telias teknikskifte. PTS ställer nu hårdare krav på bättre information.

Presentation från möte om SMI

2013-10-08 PTS höll i går ett informationsmöte om kommissionens förslag om Single Market Initiative (SMI).

PTS underrättar Telenor och Tre att tillhandahålla specificerade räkningar

2013-10-03 Telenor och Tre ska tillhandahålla specificerade räkningar enligt gällande regler.

PTS inleder regionala dialoger om mobiltäckning

2013-10-01 Den 2 oktober håller PTS det första av fem regionala dialogmötet om mobiltäckning.

Varning för teleoperatören Svea Telecom

2013-09-26 Konsumentverket, PTS och Telekområdgivarna går nu ut med en gemensam varning mot teleoperatören Svea Telecom.

Beslutsförslag om fast samtrafik på EU-samråd

2013-09-20 Myndigheten har ambitionen att så snart som möjligt efter avslutat samråd besluta om de nya reglerna.

Samråd på marknaden för bitströmstillträde

2013-09-13 PTS inleder första samråd av marknadsanalys på bitströmsmarknaden, samt bjuder in till hearing i oktober.

PTS informerar om ”Single Market Initiative”

2013-09-13 PTS bjuder in till informationsmöte om kommissionens nya förslag.