Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS föreslår förändringar för framtidens telefoninummerplan

2014-02-11 På lång sikt innebär en förändring av nummerplanen att riktnumren tas bort i Sverige, och på kort sikt att det ska bli möjligt att flytta med sitt fasta telefonnummer till ett annat riktnummerområde.

PTS inhämtar synpunkter på marknaderna för nätinfrastrukturtillträde och bitströmstillträde

2014-02-07 PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på utkast till analys av och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde samt gällande konkurrenssituation på marknaden för bitströmstillträde.

Samverkan kan ge ytterligare mobilnätsutbyggnad

2013-12-19 Det är en slutsats av de dialogmöten om täckning och kapacitet som PTS arrangerat under hösten.

Ingen revidering av mobila kalkylmodellen under 2014

2013-12-19 PTS avser att inte genomföra en revidering av sin kalkylmodell för mobila nät under 2014.

PTS granskar hur operatörer behandlar uppgifter

2013-12-16 PTS kommer att genomföra två granskningar om hur operatörer behandlar uppgifter om kommunikation. Syftet är att få en tydligar

Så ska operatörerna ersättas vid utlämnande av lagrade uppgifter

2013-12-11 PTS har beslutat om föreskrifter kring vilken ersättning operatörer ska få när de lämnar ut trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål.

Information om handläggning av mobil samtrafiktvist

2013-12-06 Parterna, Tele2 och Hi3G, har idag förelagts att yttra sig en sista gång före beslut. PTS kommer inte att meddela slutligt beslut i detta ärende under 2013.

PTS beslutar i samtrafiktvist mellan Telia Sonera och Tele2

2013-11-28 PTS har i dag beslutat i ett tvistlösningsärende som gäller prisnivåer för samtalsterminering i det fasta kommunikationsnätet.

Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn för andra halvåret 2013 av marknaden för nätinfrastrukturtillträde

2013-11-25 Anmälan till mötet senast 10 december 2013.

Elavbrott och stormar fortsatt hot för telesektorn och postsektorn

2013-11-18 PTS risk- och sårbarhetsanalys för tele- och postsektorerna visar att stormar och andra väderfenomen som leder till elavbrott kan innebära hot mot elektronisk kommunikation och post, men tele- och postsektorerna har god förmåga att hantera störningar.