Telefoni

Här hittar du de senaste telefoninyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS förelägger Bahnhof att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2014-10-27 Bahnhof ska återuppta datalagring enligt reglerna senast från och med den 24 november.

Dålig information stort konsumentproblem på telekommarknaden

2014-10-22 Svårigheter att förstå information, bristande kvalitet, vilseledande marknadsföring och problem med att byta operatör. Det är de största konsumentproblemen på telekommarknaden, enligt en rapport från PTS.

Ingen uppdatering av kalkylmodell för fasta nät avseende samtrafik

2014-10-14 PTS har beslutat att inte uppdatera kalkylmodellen för fasta nät avseende samtrafik inför 2015.

PTS förelägger Com Hem att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2014-10-01 Com Hem ska återuppta datalagring senast den 29 oktober.

Oseriös telefonförsäljning toppar återigen klagomålslistan

2014-10-01 Oseriös telefonförsäljning fortsätter att vara ett problem för konsumenter.

Nu ska samtal till nummerupplysning kunna spärras

2014-09-25 PTS lägger till 118-nummer till listan över nummer som kan spärras.

God tillgång till telefoni i Sverige

2014-09-23 Tillgången till telefoni är god - men kan bli bättre.

Branden i Västmanland har lett till en del störningar på telefoni

2014-08-07 PTS bevakar läget och lämnar ytterligare information vid behov.

PTS förelägger Tele2 att sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2014-07-04 Senast den 7 juli ska priserna sänkas.

Många klagomål kring telefonförsäljning

2014-07-03 PTS har den senaste tiden tagit emot många klagomål på oönskade avtal.