2018

PTS: Nu tillåtet att ta med det fasta telefonnumret till mobilnätet eller när du flyttar

2018-01-11 PTS har beslutat att tillåta användning av geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden och i mobilnät.