PTS fortsätter granska Tele2:s arbete med riskanalyser

2017-06-15

Post- och telestyrelsen (PTS) fortsätter att granska Tele2:s arbete med riskanalyser. Detta efter att företaget delat ut samma telefonnummer till olika personer, vilket innebar att sms hamnade hos fel mottagare.

PTS fick hösten 2015 två incidentrapporter från Tele2. Av dessa framgick att företaget vid ett par tillfällen delat ut samma telefonnummer till olika personer. Detta ledde till att sms levererades till fel mottagare. Nu avslutar PTS granskningen av incidenterna, efter att Tele2 bland annat visat hur företaget arbetat med riskanalyser för att se till att liknande händelser undviks i framtiden.

Startar ny tillsyn inom kort

Tele2 har uppgett att man nu ska genomföra riskanalyser även för övriga tillgångar där uppgifter om användarna och deras kommunikation hanteras. PTS kommer därför inom kort att starta en ny tillsyn mot företaget, för att följa detta arbete.

– Riskanalyserna är nödvändiga för att Tele2 ska kunna vidta rätt åtgärder för att skydda informationen. Vi kommer därför att granska hur de fortsätter sitt arbete med att analysera riskerna för alla sina system, säger Anna Montelius, jurist på PTS nätsäkerhetsavdelning.

Operatörerna är skyldiga att rapportera in integritetsincidenter till PTS. Rapporterna kan ligga till grund för myndighetens granskning.

Läs avskrivningsbeslutet

Mer information:
Anna Montelius, PTS nätsäkerhetsavdelning, telefon: 073-640 58 12
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn, som i det här fallet. När PTS bedömer att tillsynsobjektet följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut.