Bahnhof ska lämna ut uppgifter till Polisen

2016-02-25

Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar i dag telebolaget Bahnhof om att företaget ska lämna ut uppgifter om abonnemang när brottsbekämpande myndigheter begär ut uppgifterna och har en brottsmisstanke.

Polismyndigheten har i en anmälan till PTS beskrivit att Bahnhof endast lämnar ut uppgifter om abonnemang vid misstanke om allvarligare brott. Polismyndigheten har styrkt detta med underlag till PTS, som gett Bahnhof möjlighet att yttra sig över anmälan.

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) är tydlig med att brottsbekämpande myndigheter har rätt att begära ut uppgifter om abonnemang vid brottsmisstanke, och att utlämnandet ska ske utan dröjsmål.

PTS finner skäl att misstänka att Bahnhof bryter mot reglerna i LEK, och underrättar därför företaget. Bahnhof har fram till den 11 mars på sig att redovisa hur man avser att följa reglerna. Sker inte rättelse kan PTS besluta om ett föreläggande mot Bahnhof. 

Ta del av beslutet

För mer information:
Staffan Lindmark, jurist på nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 073-644 57 36
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55