2015

Inbjudan till operatörsmöte och samråd kring reviderad kalkylmodell för mobilnät och termineringspriset för samtal till mobilnät

2015-12-18 Anmälan om deltagande senast 15 januari 2016.

PTS marknadsdag äger rum den 21 april

2015-12-18 Boka in dagen redan nu!

PTS samråder förslag till beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering

2015-12-17 Sista dag att lämna synpunkter är 25 januari 2016.

PTS följer upp nya krav på driftsäkerhet

2015-12-16

PTS förelägger TeliaSonera att lämna information till grossistkunder

2015-11-26 TeliaSonera ska ha rättat sig senast den 1 december 2015.

Nya EU-regler om nätneutralitet och roaming

2015-11-26 Ny förordning i kraft i dag

Inbjudan till aktörsmöte om PTS tillsyn av marknaden för lokalt tillträde

2015-11-23 Anmälan om deltagande senast 3 december 2015.

Möte om DSM och TSM den 26 november

2015-11-10 Anmälan om deltagande senast 24 november.

Domar från Förvaltningsrätten i Stockholm i de s.k. ”fotnotstvisterna”

2015-10-23 Långvariga tvister avgjorda i första instans.

PTS samråder marknadsavgränsning för marknaden för högkvalitativt tillträde

2015-10-23 Marknaden för högkvalitativt tillträde inkluderar de transmissionstjänster som tidigare ingått i grossistmarknaden för terminerande avsnitt av hyrda förbindelser.

Sida 1 av 4
1 2 3 4 »