Krav på tydligare kartor för mobiltäckning

2014-04-02

Nu ska mobiloperatörernas täckningskartor bli tydligare. Konsumentverket har i samråd med Post- och telestyrelsen (PTS) och Telekområdgivarna kommit överens med branschen om hur kartorna ska utformas så att de ger konsumenten en rimlig förväntan av täckningen i olika delar av landet.

Det är operatörerna Net 1, Tele 2, Telenor, Telia och Tre som undertecknat en branschöverenskommelse med Konsumentverket. Överenskommelsen innehåller bestämmelser om hur täckningskartorna ska se ut och vilken information som ska ges i anslutning till kartorna.

Syftet är att konsumenten ska få bättre information om vilken täckning som erbjuds i nätet samt att skapa tydliga riktlinjer för branschen. Täckningskartor och annan information om täckning ska vara utformad så att den ger konsumenten en rimlig förväntan på tjänsten.

Överenskommelsen innebär att operatörerna ska utgå från ett antal gemensamma och realistiska antaganden när de utformar sina kartor. På så sätt kommer kartorna att stämma bättre överens med verkligheten och det blir lättare för konsumenten att jämföra de olika operatörernas täckningskartor med varandra

Konsumentverket och branschen har i samråd med PTS och Telekområdgivarna kommit överens om att införa tre olika nivåer av täckning: "Bastäckning", "god täckning" och "mycket god täckning". Nivåerna ska vara jämförbara mellan operatörerna och kommer att kunna kontrolleras med hjälp av mätningar.

- Nu ska det inte längre gå att locka med en tjänst som inte håller vad den lovar, säger Gunnar Larsson, KO och generaldirektör för Konsumentverket. Det här blir en hjälp för konsumenterna att välja ett abonnemang som de kan lita på.

Överenskommelsen är resultatet av ett regeringsuppdrag till Konsumentverket och Post- och telestyrelsen om täckningsinformation. Uppdraget avrapporterades i dag till it-minister Anna-Karin Hatt.

- Bättre täckningsinformation ger konsumenterna större möjligheter att göra underbyggda val av operatör. Det är bra för konkurrensen och i förlängningen för den fortsatta utbyggnaden av mobilnät, säger Göran Marby, generaldirektör på PTS.

Under året kommer operatörerna att arbeta med förändringarna av kartor och information. Senast den 1 januari 2015 ska det vara färdigt, och under 2015 kommer Konsumentverket att följa upp att överenskommelsen fungerar.

Länk till rapporten.

PTS har sedan 2013 genomfört fyra regeringsuppdrag relaterade till mobiltäckning, alltifrån stickprovsmätningar för att kontrollera täckningskartor till regionala dialogmöten samt en kartläggning av mobilnätsutbyggnaden.

Mer information om täckning och om uppdragen.

För mer information:
Anna Montelius, jurist och projektledare PTS, tfn: 073-640 58 12
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55