Svenskarna pratigast i Norden under 2011

2012-07-04

Svenskarna pratar mest i telefon i Norden, danskarna är flitigast sms:are, medan finländarna toppar användningen av mobildata per person. Det visar 2011 års statistik över elektronisk kommunikation från de fem nordiska länderna, som Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i dag.

Svenskarna pratar drygt 4 300 minuter i telefon, fast och mobilt, per person och år. Islänningarna är nästan lika pratsamma, medan norrmännen nöjer sig med 3 600 minuter.

Danskarna slår dock de övriga nordiska länderna på fingrarna när det gäller sms:andet, med sina drygt 2 200 sms per person och år. Svenskar och norrmän skickar nära 2 000 respektive 1 300 sms.

Finländarna toppar statistiken för mobil datatrafik i och med att de använder 11,5 gigabyte data per person och år, tätt följt av svenskarna med 10,6 gigabyte.

Det är dock i Sverige som det förbrukas störst mängd mobil data per abonnemang och även där den mobila dataanvändningen ökar mest under 2011.

Sverige sticker också ut när det gäller fast bredband. Sverige har i särklass störst andel fiberbaserade bredbandsabonnemang, då de utgör 30 procent av alla fasta abonnemang, och lägst andel fasta abonnemang baserade på kopparnät (xDSL), jämfört med de övriga länderna.

Samtliga siffror ovan inkluderar både privat- och företagskunders abonnemang och förbrukning.

Bakgrund

Statistik för den nordiska telemarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad och bearbetad av den nordiska arbetsgruppen för statistik – Nordstat, där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Siffrorna publiceras i dag på PTS statistikportal.

För mer information:
Pamela Davidsson, tfn: 0708-11 40 65
PTS presstjänst, 08-678 55 55