Klagomålsstatistik för maj

2007-06-01

I maj tog PTS emot 250 klagomål från konsumenter. De allra flesta rörde ADSL, förval och marknadsföring. Se statistiken här.