2007

Enklare för konsumenter att jämföra priser

2007-12-17 Idag lanseras nya Telepriskollen, en webbtjänst som hjälper konsumenter att jämföra priser för mobiltelefoni, fast telefoni och Internet.

Hjälpsökande barn - nytt telefonnummer

2007-12-10 Nu finns möjlighet för organisationer att ansöka om nummer för att erbjuda en Europaharmoniserad tjänst av samhälleligt värde.

Kammarrätten fastställer PTS prisreglering i fasta och mobila nät

2007-12-06 Kammarrätten beslutade den 5 december i en dom att PTS föreläggande mot Telia Sonera som gäller företagets prissättning av samtrafik i det fasta nätet står sig.

PTS kräver lägre pris för installation av Telia Soneras produkt hel ledning (LLUB)

2007-12-05

Kammarrätten prövar inte Hi3G:s överklagande av skyldigheter avseende mobil terminering

2007-11-23

Kammarrätten prövar inte Telia Soneras och Telenor Mobiles överklaganden om samtalsterminering i mobilnät

2007-11-22

Förtydligande med anledning av regeringsrättens avgörande i tvistlösningsmål mellan Ventelo och Telia Sonera om avtalsvillkor för samtrafik

2007-11-16

PTS kräver ändrade rutiner när operatörer beställer installation av hel ledning

2007-11-14

EU-kommissionen minskar antalet ”problemmarknader” som ska analyseras

2007-11-14

Kammarrätten ger PTS rätt gällande skyldighetsbeslut mot Tele 2 och Telenor vad gäller samtalsterminering i mobilnät

2007-11-06

Sida 1 av 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »