Remiss - Rapport Förutsättningar för framväxten av mobila innehållstjänster - Dnr 04-1508 - 17 december 2004

2004-12-17


PTS har under året genomfört ett regeringsuppdrag angående förutsättningar för framväxten av mobila innehållstjänster och utvecklingen av denna marknad. Analysföretaget Stelacon har medverkat genom att under hösten intervjua marknadens aktörer. De har sammanställt sina intervjuer i en rapport som de lämnat till PTS.

PTS vill ge möjlighet för de som så önskar att komma med såväl muntliga kommentarer (vid en sammankomst 19 januari, se inbjudan nedan) som att sända in skriftliga kommentarer och kompletterande uppgifter (t ex färskare marknadsdata eller aktuellt status) på Stelacons rapport (senast 14 januari). Skriftliga kommantarer kan sändas via email till Pamela Davidsson.


Inbjudan möte 19 januari
Remiss