Regeringen har utsett Marianne Treschow till generaldirektör för PTS

2004-12-17