Orange har begärt att PTS återkallar bolagets 3G-tillstånd

2004-10-22

Orange har idag lämnat in en begäran till PTS om att få sitt 3G-tillstånd återkallat. Begäran kommer nu att handläggas i vanlig ordning.