3G-operatörerna ska lämna in befolkningstäckning senast 24 januari

2004-12-17

3G-operatörerna har sökt anstånd med att lämna in uppgifter om befolkningstäckning. Dessa uppgifter skulle egentligen lämnas till PTS senast den 17 december. Operatörerna anser att det är mer komplext att beräkna befolkningstäckningen med de nya tillståndsvillkoren som PTS beslutade om 7 december.

PTS anser att det är mycket viktigt för den framtida tillsynen att de uppgifter som lämnas in är korrekta och har därför beviljat operatörernas ansökan. Uppgifterna ska nu vara hos PTS senast 24/1.