Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Metod för ny frekvenstilldelningsprincip – GSM

2003-08-25

Intresseundersökning avseende nationellt tillstånd för ett allmänt tillgängligt mobiltelefoninät i 450 MHz-bandet

2003-08-25

PTS har publicerat sina riktlinjer för marknadsanalys enligt den nya lagen

2003-07-25

Världsradiokonferensen 2003

2003-07-22

CE - för säkerhets skull

2003-04-03

UWB RLAN-forum

2003-02-20

Sida 43 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43