Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Studie om kompatibilitet mellan nät i 800 MHz-bandet och marksänd digital TV

2009-02-11 Studien utförd av Progira Radio Communication AB på uppdrag av PTS.

Spektruminnehav grund för ny avgiftsmodell

2009-01-15 PTS har tagit fram en ny modell för avgifter inom radio­området, som avses börja gälla 2010.

PTS möjliggör nytilldelning i 800 MHz-bandet

2008-12-03 PTS presenterar nu en planeringslösning för marksänd digital TV i UHF som möjliggör nytilldelning i 800 MHz-bandet.

PTS fattar beslut i tvist mellan Viasat och Teracom

2008-10-29 Teracom får endast ta ut kostnads­orienterade priser av Viasat för sändning av Viasats programkanal TV6.

Informationsmöte om tilldelnings­förfarandet vid auktion i 28 GHz-bandet

2008-09-05 PTS ska tilldela nationella tillstånd i 28 GHz-bandet.

Förberedelsemöte torsdagen den 18 september 2008 inför WGRA-möte

2008-08-29

Satellitfrekvenser i skönhetstävling på Europanivå

2008-08-28 För första gången tillämpas ett gemensamt europeiskt förfarande för att fördela frekvenser.

Inbjudan till förmöte 28 augusti 2008 inför nästa WGSE-möte

2008-08-21 Anmälan senast 27 augusti 2008

Nya föreskrifter för framtida spektrumauktioner

2008-06-30 Den 1 juli 2008 träder generiska föreskrifter om spektrumauktioner i kraft.

PTS öppnar för digitala TV-sändningar i VHF

2008-06-25 PTS presenterar nu en planeringslösning för marksänd digital TV i VHF. Frekvensutrymmet 174–230 MHz kan börja delutnyttjas inom det närmaste året.

Sida 27 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »