Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Nya föreskrifter för framtida spektrumauktioner

2008-06-30 Den 1 juli 2008 träder generiska föreskrifter om spektrumauktioner i kraft.

PTS öppnar för digitala TV-sändningar i VHF

2008-06-25 PTS presenterar nu en planeringslösning för marksänd digital TV i VHF. Frekvensutrymmet 174–230 MHz kan börja delutnyttjas inom det närmaste året.

Länsrätten ger PTS rätt om frekvenser i 450-bandet

2008-06-19 Länsrättens dom den 18 juni innebär att PTS beslut står sig, och att ICE.net förfogar över hela frekvensutrymmet i 450-bandet.

PTS tar fram ny modell för avgifter

2008-06-17

PTS vill möjliggöra GPS-spårning av jakthundar

2008-06-03 PTS föreslår att två nya radiokanaler undantas från tillståndsplikt för att möjliggöra användning av utrustning för spårning av jakthundar.

PTS bjuder in till förberedelsemöte 17 juni inför nästa ECC-möte

2008-05-21 Anmälan om deltagande senast 26 juni

PTS förelägger Teracom att hålla kostnadsorienterade priser

2008-05-07 PTS förelägger idag Teracom om nivån på de kostnadsorienterade priser företaget högst får ta ut för att efterleva sina skyldigheter.

Inbjudan till diskussionsmöte angående repeateranvändningen i Sverige

2008-04-18 Mötet äger rum den 5 maj.

PTS auktion av spektrum i 2,6 GHz-bandet startar i dag

2008-04-14 I dag startar PTS auktion för att dela ut tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet.

PTS föreslår generiska föreskrifter för framtida spektrumauktioner

2008-04-10 PTS vill med förslaget förenkla och förbättra förberedelserna inför framtida spektrumauktioner.

Sida 27 av 42
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »