Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS bjuder in till 800-forum den 7 maj 2009

2009-04-27 Inför nästa omgång internationella möten som berör frekvensbandet 790-862 MHz och skydd av tjänster i intilliggande frekvensband så planerar PTS att hålla det femte 800-forum mötet.

PTS medger överlåtelse av Nordisk Mobiltelefons tillstånd

2009-03-12 PTS har beslutat att medge att Nordisk Mobiltelefon överlåter sina radio- och nummertillstånd i det s.k. 450 MHz-bandet till Lagrummet December nr 1580 (bolaget kommer att byta namn till AINMT Sverige AB).

Studie om kompatibilitet mellan nät i 800 MHz-bandet och marksänd digital TV

2009-02-11 Studien utförd av Progira Radio Communication AB på uppdrag av PTS.

Spektruminnehav grund för ny avgiftsmodell

2009-01-15 PTS har tagit fram en ny modell för avgifter inom radio­området, som avses börja gälla 2010.

PTS möjliggör nytilldelning i 800 MHz-bandet

2008-12-03 PTS presenterar nu en planeringslösning för marksänd digital TV i UHF som möjliggör nytilldelning i 800 MHz-bandet.

PTS fattar beslut i tvist mellan Viasat och Teracom

2008-10-29 Teracom får endast ta ut kostnads­orienterade priser av Viasat för sändning av Viasats programkanal TV6.

Informationsmöte om tilldelnings­förfarandet vid auktion i 28 GHz-bandet

2008-09-05 PTS ska tilldela nationella tillstånd i 28 GHz-bandet.

Förberedelsemöte torsdagen den 18 september 2008 inför WGRA-möte

2008-08-29

Satellitfrekvenser i skönhetstävling på Europanivå

2008-08-28 För första gången tillämpas ett gemensamt europeiskt förfarande för att fördela frekvenser.

Inbjudan till förmöte 28 augusti 2008 inför nästa WGSE-möte

2008-08-21 Anmälan senast 27 augusti 2008

Sida 26 av 42
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »