Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS förenklar för aktörer att ansöka om radiotillstånd

2010-02-01 Från och med den 1 februari 2010 kan aktörer ansöka om tillstånd för att använda radiosändare i 3,7 GHz-bandet på ett enklare sätt.

Förslag till reglering för radio i marknätet – EU-samråd inleds

2010-01-04 I dag skickar PTS slutligt förslag till reglering för radio i marknätet på samråd till EG-kommissionen och regleringsmyndigheter i Europa. De har till den 4 februari 2010 på sig att inkomma med synpunkter.

PTS samråder beslut om frekvenstilldelning i 1800 MHz-bandet

2009-12-08 De operatörer som har tillstånd i 1800 MHz-bandet har ansökt om förlängning av sina tillstånd när dessa går ut. PTS föreslår att tre tillståndshavare får behålla 2x10 MHz vardera för att kunna fortsätta erbjuda mobiltelefoni via GSM.

PTS vill ha synpunkter på tilldelning av 800 MHz-bandet

2009-09-28 PTS efterfrågar marknadens synpunkter på den framtida användningen av 800 MHz-bandet. PTS genomför samtidigt en intresseundersökning i bandet.

PTS beslutar om nya undantag från tillståndsplikt

2009-09-16 Under våren 2009 har EG-kommissionen beslutat om ytterligare harmonisering av radiospektrum. PTS har därför beslutat om nya undantag från tillståndsplikt. Fler frekvensband för amatörradiotrafik undantas också från tillståndsplikt.

PTS bjuder in till spektrumauktion i 3,7 GHz-bandet

2009-09-16 PTS kommer att hålla en spektrum­auktion i 3,7 GHz-bandet i november. Sista ansöknings­dag är 26 oktober 2009.

PTS auktion av spektrum i 28 GHz-bandet startar i dag

2009-09-15 I dag startar PTS auktion för att dela ut blocktillstånd i 28 GHz-bandet. Auktionen genomförs via e-post.

PTS förslag till auktionsregler i 3,7 GHz-bandet på remiss

2009-06-10 Under hösten 2009 planerar PTS att dela ut tillstånd för trådlöst bredband i 3,7 GHz-bandet genom en auktion. Sista svarsdag på remissen 17 augusti.

PTS bjuder in intressenter till ett möte om användning av repeatrar för mobil telefoni

2009-05-18 PTS bjuder in intressenter till ett diskussionsmöte om repeateranvändningen i Sverige.

Lättnader för användare av amatörradio

2009-05-04 PTS föreslår bland annat att fler frekvensband för amatörradiotrafik och GSM-trafik på fartyg undantas från tillståndsplikt.

Sida 25 av 42
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »