Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Förberedelsemöte ECC 27th

2010-10-15 PTS bjuder in till förberedelsemöte den 28 oktober 2010.

PTS undersöker marknadens intresse för tre frekvensband

2010-10-08 De aktuella banden är 2010 MHz, 3,5 GHz och 10,5 GHz.

PTS bjuder in till förberedelsemöte 10 november 2010 inför nästa RSPG-möte

2010-10-07 Anmälan om deltagande senast 5 november 2010.

PTS samråder rapporten ”Marknadsutvecklingen för trådbunden tv”

2010-10-07 Som ett led i översynen av broadcastingmarknaderna har PTS nu även analyserat konkurrenssituationen på marknaden för trådbunden tv.

PTS planerar att tilldela 500 MHz de närmaste åren

2010-09-27 PTS presenterar nu en inriktningsplan för det spektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren, drygt 500 MHz i olika typer av band.

Forum för marksänd digital radio

2010-09-17 Branschen är enig om att tiden är mogen för att introducera digitalradio i större skala.

PTS vill ha synpunkter på förslag om hur 800 MHz-bandet ska tilldelas

2010-09-07 PTS efterfrågar marknadens synpunkter på PTS förslag om hur 800 MHz-bandet ska tilldelas. Svar ska ha inkommit senast 5 oktober.

PTS föreslår nya undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2010-09-06 PTS vill ha synpunkter på förslag till nya undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare, bland annat att trådlösa mikrofoner ska kunna användas utan tillstånd i frekvensbandet 823-832 MHz.

PTS avvaktar med auktion i 1800 MHz-bandet

2010-09-03 PTS har beslutat att avvakta med inbjudan till spektrumauktion i 1800 MHz-bandet med anledning av den pågående rättsprocessen i bandet. En auktion under nuvarande förutsättningar skulle riskera att öka osäkerheten på marknaden.

Nya krav på tv-utrustning presenteras

2010-07-01 PTS deltar i internationellt harmoniseringsarbete för att minska risken för framtida störningar på tv. Igår presenterade PTS förslag till tekniska lösningar.

Sida 23 av 42
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »