Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Första steget av 1800 MHz-auktionen klar – två budgivare vidare till andra steget

2011-10-13 PTS genomför just nu en auktion där frekvensutrymme i 1800 MHz-bandet tilldelas. Första delen av auktionen, där tre budgivare deltog, är nu klar. Auktionen fortsätter på måndag den 17 oktober.

PTS auktion av spektrum i 1800 MHz-bandet startar i dag

2011-10-11 I dag startar auktionen för att dela ut tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet. Följ auktionens förlopp i slutet av varje dag på PTS webbplats.

PTS underrättar Teracom att justera priser för ljudradio och fri-tv

2011-10-07 Myndigheten har anledning att tro att Teracom inte följer sina skyldigheter om kostnadsorienterad prissättning.

PTS tilldelar 56 MHz kanalbandbredd i 15 GHz-bandet från 1 november

2011-09-15 PTS påbörjar tilldelning av 56 MHz kanalbandbredd i 15 GHz-bandet från 1 november 2011.

PTS godkänner överlåtelse av frekvenser i 1800 MHz-bandet

2011-08-15 PTS medger att Tele2:s, Telenors och Spring Mobils frekvenser i 1800 MHz-bandet överlåts till Net4Mobility.

PTS beslutar om skärpning av tekniska regler i 900 MHz-bandet

2011-07-04 Bördan för att hantera störningar på tågsystemet GSM-R ska delas mellan användare av systemet och tillståndshavarna i 900 MHz-bandet.

PTS planerar för auktion i 1800 MHz-bandet till hösten

2011-05-26 Rättslig klarhet gör att PTS planerar att genomföra en auktion i 1800 MHz-bandet under hösten.

PTS föreslår skärpning av tekniska regler i 900 MHz-bandet

2011-05-06 PTS föreslår att bördan för att hantera störningar bör delas mellan användare av tågsystemet GSM-R och tillståndshavare i 900 MHz-bandet.

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2011-05-05 Närmast på tur är auktioner i tre frekvensband under hösten.

PTS vill ha synpunkter på förslag om tre spektrumauktioner

2011-04-27 PTS vill senast 25 maj 2011 ha synpunkter på planerade auktioner i 2010 MHz-, 3,5 GHz- och 10,5 GHz-banden.

Sida 22 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »