Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS föreslår fortsatt reglering av fri-tv i marknät

2012-02-24 Myndigheten föreslår bland annat skyldighet för Teracom att hålla priser som baseras på historiska kostnader.

Frekvenser för mobila tjänster i 700 MHz-bandet viktig fråga på WRC-12

2012-02-22 Världsradiokonferensen, WRC-12, har avslutats efter fyra veckor.

PTS medger överlåtelse av radiotillstånd till Net4Mobility

2012-02-07 PTS medger att Tele2:s och Telenors tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet och del av 900 MHz-bandet överförs till Net4Mobility.

PTS föreslår undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2012-01-25 PTS vill ha synpunkter på förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Svaren ska ha inkommit senast 22 februari 2012.

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2011-12-15 PTS uppdaterar nu sin inriktningsplan för det spektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren.

PTS ger tre organisationer ansvar för amatörradiofrågor

2011-12-09 Ändringar i lagen ger PTS ansvar för amatörradiofrågor. PTS delegerar ansvaret till tre olika organisationer.

Hi3G vann tillstånd i 10,5 GHz-bandet

2011-12-09 PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 10,5 GHz-bandet har avslutats. Budsumman blev ca 4 miljoner kronor.

SavMAN AB vann tillstånd i Jönköpings län

2011-12-08 PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet har avslutats. Budsumman var 107 000 kronor.

Teracom ska justera priserna för ljudradio och fri-tv

2011-12-01 PTS förelägger Teracom att justera priserna för utsändning av ljudradio och fri-tv.

PTS återupptar tilldelning av 2,3 GHz-bandet och bjuder in till informationsmöte

2011-11-25 En auktion är planerad till senare delen av hösten 2012.

Sida 20 av 42
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »