Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Seminarium för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter inom EU/EES

2013-02-20 Marknadskontrollrådet arrangerar seminarium den 25 april, 2013

Internationell harmonisering av 2,3 GHz-bandet påbörjad

2012-11-20 En arbetsgrupp har påbörjat ett arbete med internationell harmonisering av 2,3 GHz-bandet. PTS deltar aktivt i harmonieringsarbetet och avvaktar med tilldelning av bandet i Sverige.

PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2012-09-12 PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft den 1 oktober 2012.

PTS föreslår fortsatt reglering på marknaden för ljudradio i marknät

2012-09-10 Nu inleder myndigheten ett första samråd av sina beslutsförslag.

PTS föreslår fortsatt reglering av fri-tv i marknät

2012-06-20 Nu inleder myndigheten ett andra samråd av sina förslag till beslut.

PTS gör det enklare att hyra ut radiotillstånd

2012-06-19 PTS föreslår föreskrifter som underlättar uthyrning av radiotillstånd. Lämna synpunkter senast 7 september.

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2012-06-11 PTS uppdaterar nu sin inriktningsplan för det spektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren.

PTS följer upp 800 MHz-bandets påverkan på marksänd tv

2012-05-23 PTS har följt upp tillståndsvillkoren i 800 MHz-bandet och kan inte konstatera några störningar på marksänd tv. Tillsynen fortsätter allt eftersom utbyggnaden fortsätter.

PTS föreslår fortsatt reglering av fri-tv i marknät

2012-02-24 Myndigheten föreslår bland annat skyldighet för Teracom att hålla priser som baseras på historiska kostnader.

Frekvenser för mobila tjänster i 700 MHz-bandet viktig fråga på WRC-12

2012-02-22 Världsradiokonferensen, WRC-12, har avslutats efter fyra veckor.

Sida 20 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »