Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS vill ha synpunkter på tilldelningen av blocktillstånd i 70/80 GHz-banden

2013-04-11 PTS vill ha synpunkter på tilldelningen av blocktillstånd i 70/80 GHz-banden som är planerad till hösten 2013.

Informationsmöte om tilldelningen av 70/80 GHz-banden

2013-03-05 Mötet äger rum den 27 mars 2013. Anmälan för deltagande senast 22 mars.

Seminarium för dig som tillverkar, importerar eller säljer produkter inom EU/EES

2013-02-20 Marknadskontrollrådet arrangerar seminarium den 25 april, 2013

Internationell harmonisering av 2,3 GHz-bandet påbörjad

2012-11-20 En arbetsgrupp har påbörjat ett arbete med internationell harmonisering av 2,3 GHz-bandet. PTS deltar aktivt i harmonieringsarbetet och avvaktar med tilldelning av bandet i Sverige.

PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2012-09-12 PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft den 1 oktober 2012.

PTS föreslår fortsatt reglering på marknaden för ljudradio i marknät

2012-09-10 Nu inleder myndigheten ett första samråd av sina beslutsförslag.

PTS föreslår fortsatt reglering av fri-tv i marknät

2012-06-20 Nu inleder myndigheten ett andra samråd av sina förslag till beslut.

PTS gör det enklare att hyra ut radiotillstånd

2012-06-19 PTS föreslår föreskrifter som underlättar uthyrning av radiotillstånd. Lämna synpunkter senast 7 september.

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2012-06-11 PTS uppdaterar nu sin inriktningsplan för det spektrum som myndigheten vill få ut på marknaden de närmaste åren.

PTS följer upp 800 MHz-bandets påverkan på marksänd tv

2012-05-23 PTS har följt upp tillståndsvillkoren i 800 MHz-bandet och kan inte konstatera några störningar på marksänd tv. Tillsynen fortsätter allt eftersom utbyggnaden fortsätter.

Sida 19 av 42
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 »