Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Så ska spektrum ge största möjliga samhällsnytta

2014-04-16 Med visionen att samhällsnyttan av radiospektrum är maximerad över tid har PTS nu beslutat en spektrumstrategi.

PTS föreslår nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2014-04-16 Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till PTS senast 15 maj 2014.

Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

2014-04-07 I dag skickar PTS ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd.

Felaktig text på fakturor från PTS

2014-03-14 Ett fakturautskick från PTS som gäller radiotillstånd med fakturadatum 10 mars har på grund av ett tekniskt fel fått rubriken kreditfaktura i stället för faktura.

Mer frekvenser krävs för snabbare bredband i mobilnäten

2014-03-07 Post- och telestyrelsen (PTS) har kartlagt täckningen för taltelefoni och data i mobilnäten på regeringens uppdrag.

Stort utskick av fakturor för båt- och flygradiotillstånd

2014-03-03 I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båt- och flygradiotillstånd.

Strategi ska styra spektrumförvaltningen mot största samhällsnytta

2014-02-14 PTS remitterar nu ett förslag till spektrumstrategi som ska leda till att resursen spektrum hanteras på ett sätt som ger störst nytta för samhället.

Stort utskick av fakturor för radiotillstånd

2014-01-13 Ta del av uppdaterad information om fakturering av radiotillstånd.

PTS underlättar för enklare former av uthyrning av radiotillstånd

2013-12-12 Reglerna träder i kraft den 1 januari 2014.

PTS bjuder in till konsultationsmöte om den framtida användningen av 450 MHz-bandet

2013-10-21 Anmälan till möte senast 14 november.

Sida 18 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »