Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS öppnar 70/80 GHz-bandet för enskilda tillstånd för fast radio

2014-11-04 Ansökan från 1 december 2014.

Inbjudan att delta i utlottning av kostnadsfri publicering av satellitanmälan

2014-10-24 Intresseanmälan senast 7 november 2014

Inbjudan till förberedelsemöte inför nästa RSPG-möte

2014-10-21 Anmälan om deltagande senast 31 oktober.

PTS uppdaterar sin plan för tilldelning av spektrum de närmaste åren

2014-10-20 Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under perioden 2016-2018.

Begränsad påverkan på marksänd tv av utbyggnaden i 800 MHz-bandet

2014-06-10

Möjlighet att ansöka om ett tillstånd i 10,5 GHz-bandet

2014-06-04 Ansökan ska ha inkommit till PTS senast 29 juni 2014.

Fortsatta möjligheter för flera i 450 MHz-bandet

2014-06-03 PTS har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 450 MHz-bandet, där det blocktillstånd som finns löper ut år 2020.

Reviderade provfrågor för amatörradiocertifikat

2014-05-30 PTS har tagit fram en ny provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.

Inbjudan till möte kring RSPG WG UHF gällande ”Long-term strategy on the future use of the UHF-band (470-790 MHz) in the European Union”

2014-05-14 Anmälan senast 2 juni 2014.

PTS underrättar Net4Mobility om att uppfylla täckningskrav i 800 MHz-bandet

2014-04-25 Bolaget har till den 30 november 2014 att rätta sig.

Sida 17 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »