Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Remiss av PTS Förstudierapport 700 MHz

2015-03-03 PTS har undersökt framtida användning i bandet.

Stort utskick av fakturor för båt- och flygradiotillstånd

2015-03-02 I dag skickar PTS ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båt – och flygradiotillstånd.

Inbjudan till nationella förberedelser inför WG FM den 18-22 maj 2015

2015-02-27 Anmälan senast 17:00 13 maj 2015.

Inbjudan till förberedelsemöte inför nästa RSPG-möte

2015-02-06 Anmälan till mötet senast onsdag 11 februari 2015.

Inbjudan till nationellt förberedelsemöte inför CEPT/Electronic Communications Committee (ECC), Budapest, Ungern

2015-01-30 25 februari kl. 13:00.

PTS förelägger Net4Mobility om att uppfylla täckningskrav i 800 MHz-bandet

2015-01-14 Bolaget har inte byggt ut bredbandstäckning i enlighet med PTS krav.

Stort utskick av fakturor för radiotillstånd

2015-01-12 Med start idag skickar PTS ut fakturorna för årsavgifter för radiotillstånd i tre omgångar under våren.

PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2014-12-19 Nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare träder i kraft 1 januari 2015.

Importerade spårsändare stör radioanvändning

2014-12-05 Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda.

Inbjudan till nationella förberedelser inför WG FM den 9-13 februari 2015

2014-11-14 Anmälan senast 4 februari 2015.

Sida 16 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »