Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Importerade DECT-telefoner stör radioanvändning

2015-05-11 Utrustning som importeras och inte uppfyller EU-kraven är olaglig att använda.

PTS föreslår förlängt skydd för järnvägens radiokommunikation

2015-04-29 Synpunkter på beslutsförslagen ska lämnas senast 14 maj.

Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/Electronic Communications Committee (ECC) Plenary meeting, Helsingfors, Finland

2015-04-24 Anmäl deltagande senast 22 juni 2015.

PTS förelägger Teracom att justera priser

2015-04-23

Krav i 700 MHz-bandet kan ge bättre täckning och kapacitet

2015-04-15 Det s.k. 700 MHz-bandet som i dag används för marksänd tv blir tillgängligt för mobila tjänster 1 april 2017.

Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

2015-04-07 I dag skickar PTS ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd.

PTS underrättar Teracom att justera priser

2015-03-27 Företaget har fram till den 17 april 2015 på sig att rätta till sin prissättning.

PTS talar vid seminarium om marknadskontroll

2015-03-11 Den 21 april anordnar Marknadskontrollrådet seminariet "Din produkt, ditt ansvar".

PTS kräver att återförsäljare återkallar utrustning som stör mobilnäten

2015-03-06 PTS kräver att återförsäljare återkallar sålda repeatrar.

PTS inhämtar synpunkter från marknaden för delar av 1800 MHz bandet

2015-03-03 Sista dag för att lämna svar är 25 mars 2015.

Sida 15 av 43
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »