Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

2017-04-07

I dag skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd. Fakturorna för årsavgifter för båtradiotillstånd skickas ut i två omgångar under våren (i slutet av februari och i början av april).

PTS har uppdaterat sin information på webbplatsen för den som har frågor kring sitt tillstånd och sin faktura. Informationen finns tillgänglig här:

http://www.pts.se/Batradio

PTS brukar få många frågor kring faktureringen i samband med utskicken. Väntetiden vid telefonförfrågningar kan därför tyvärr bli lång. Därför rekommenderar PTS alla som har frågor att i första hand ta del av webbinformationen, och vid behov kontakta PTS via e-post på pts@pts.se.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på länkarna ovan.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55