Påminnelse: Inbjudan till informationsmöte inför tilldelning i 700 MHz-bandet

2017-09-01

PTS vill med detta informationsmöte ge samlad information inför tilldelningsprocessen för 700 MHz-bandet, inklusive en preliminär tidplan. Mötet kommer även att webbsändas. 

Tid: 8 september 2017 kl. 13.00-14.00.
Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan sker via e-post till 700MHzbandet@pts.se senast den 4 september 2017.

Informationsmötet kommer att webbsändas
Det kommer att finnas möjlighet att titta direkt eller i efterhand via PTS Youtube-kanal. Länk till sändningen kommer att finnas på www.pts.se/700MHz. Under direktsändningen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor på distans. Skicka frågan till 700MHzbandet@pts.se så kommer den att läsas upp och besvaras vid slutet av mötet.

För eventuella frågor om informationsmötet, kontakta Karoline Boström, telefon 08-678 56 20.

Konsultationssvar publicerade
Svaren som inkommit i PTS konsultation om uppdaterad förstudierapport för 700 MHz-bandet är nu publicerade. Konsultationssvaren finns tillgängliga här.

Mer information om 700 MHz-bandet finns på www.pts.se/700MHz.