Inbjudan till nationella förberedelser inför möte i EU:s radiospektrumkommitté (RSC) i Bryssel

2017-09-06

PTS bjuder in till nationella förberedelser inför möte i EU:s radiospektrumkommitté (RSC) i Bryssel den 18-19 oktober 2017.

Det är planerat att RSC-mötet under del av tiden kommer att hålls gemensamt med TCAM (Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee).  

Datum: Tisdagen den 10 oktober 2017

Tid: Kl 9.00 – 10.30

Plats: Mötesrum Oden, PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Agenda och underlag: Kommer att finnas tillgängliga närmare mötet

Anmälan om deltagande skickas till morgan.westring@pts.se senast kl 17.00 fredagen den 6 oktober 2017.