Inbjudan till 5G-forum

2017-10-26

Syftet med 5G-forum är att diskutera mer övergripande och strategiska frågor relaterade till utvecklingen av 5G. För oss på PTS är det av yttersta vikt att förstå vad 5G-intressenter har för åsikter, behov och idéer.

PTS bjuder in företag och organisationer som arbetar med, använder eller planerar att använda IoT – Internet of Things – till PTS femte 5G-forum. Forumet hålls den 17 november 2017 i Stockholm.

Vi fortsätter med att utforska användarsidan i framtida 5G-nät, den här gången med en fördjupning inom IoT, en användning som ofta associeras med 5G. Vi gör också en tillbakablick på de områden som vi hittills diskuterat på PTS 5G-forum och avrundar med en workshop.

Många av frågorna kring den framtida användningen av 5G faller inom PTS intresseområde vilket gör en bred diskussion om möjliga utfall intressant.

För anmälan och mer information vänligen kontakta Amela Hatibovic Sehic (amela.hatibovic-sehic@pts.se) senast den 9 november 2017.