Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS underrättar Teracom att justera priser

2015-03-27 Företaget har fram till den 17 april 2015 på sig att rätta till sin prissättning.

PTS talar vid seminarium om marknadskontroll

2015-03-11 Den 21 april anordnar Marknadskontrollrådet seminariet "Din produkt, ditt ansvar".

PTS kräver att återförsäljare återkallar utrustning som stör mobilnäten

2015-03-06 PTS kräver att återförsäljare återkallar sålda repeatrar.

PTS inhämtar synpunkter från marknaden för delar av 1800 MHz bandet

2015-03-03 Sista dag för att lämna svar är 25 mars 2015.

Remiss av PTS Förstudierapport 700 MHz

2015-03-03 PTS har undersökt framtida användning i bandet.

Stort utskick av fakturor för båt- och flygradiotillstånd

2015-03-02 I dag skickar PTS ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båt – och flygradiotillstånd.

Inbjudan till nationella förberedelser inför WG FM den 18-22 maj 2015

2015-02-27 Anmälan senast 17:00 13 maj 2015.

Inbjudan till förberedelsemöte inför nästa RSPG-möte

2015-02-06 Anmälan till mötet senast onsdag 11 februari 2015.

Inbjudan till nationellt förberedelsemöte inför CEPT/Electronic Communications Committee (ECC), Budapest, Ungern

2015-01-30 25 februari kl. 13:00.

PTS förelägger Net4Mobility om att uppfylla täckningskrav i 800 MHz-bandet

2015-01-14 Bolaget har inte byggt ut bredbandstäckning i enlighet med PTS krav.

Sida 1 av 47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 »