Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC, Montreux, Schweiz

2014-09-12 Anmäl deltagande till förberedelsemötet senast 18 november.

Inbjudan till nationella förberedelser för WG FM

2014-08-13 Anmälan om deltagande senast 1 oktober.

Inbjudan till nationella förberedelser för FM PT55 (5 GHz RLAN)

2014-08-13 Anmälan om deltagande senast 11 september.

Begränsad påverkan på marksänd tv av utbyggnaden i 800 MHz-bandet

2014-06-10

Möjlighet att ansöka om ett tillstånd i 10,5 GHz-bandet

2014-06-04 Ansökan ska ha inkommit till PTS senast 29 juni 2014.

Välkomna på förmöte för ITU-R WP 5D #19

2014-06-03 Anmälan om deltagande senast 11 juni 2014.

Fortsatta möjligheter för flera i 450 MHz-bandet

2014-06-03 PTS har genomfört en förstudie om lämplig framtida användning för 450 MHz-bandet, där det blocktillstånd som finns löper ut år 2020.

Inbjudan till förberedelser för JTG 4-5-6-7 möte i Genève, Schweiz 21-31 juli 2014

2014-06-03 Anmälan om deltagande senast den 14 juli 2014.

Reviderade provfrågor för amatörradiocertifikat

2014-05-30 PTS har tagit fram en ny provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.

Inbjudan till möte kring RSPG WG UHF gällande ”Long-term strategy on the future use of the UHF-band (470-790 MHz) in the European Union”

2014-05-14 Anmälan senast 2 juni 2014.

Sida 1 av 45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 »