Radio

Här hittar du de senaste nyheterna på radioområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Så ska spektrum ge största möjliga samhällsnytta

2014-04-16 Med visionen att samhällsnyttan av radiospektrum är maximerad över tid har PTS nu beslutat en spektrumstrategi.

PTS föreslår nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

2014-04-16 Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till PTS senast 15 maj 2014.

Inbjudan till förberedelsemöte för ECC/FM52 gällande ” Broadband Wireless Systems in 2300-2400 MHz”

2014-04-09 Anmälan senast 25 april.

Stort utskick av fakturor för båtradiotillstånd

2014-04-07 I dag skickar PTS ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradiotillstånd.

Inbjudan till nationella förberedelser för FM PT48 i Mainz 24-25 april 2014

2014-03-28 Anmälan om deltagande senast måndagen den 21 april 2014

Felaktig text på fakturor från PTS

2014-03-14 Ett fakturautskick från PTS som gäller radiotillstånd med fakturadatum 10 mars har på grund av ett tekniskt fel fått rubriken kreditfaktura i stället för faktura.

Inbjudan till nationella förberedelser för WG FM i Trondheim 26-30 maj 2014

2014-03-11 Anmälan senast 20 maj 2014.

Mer frekvenser krävs för snabbare bredband i mobilnäten

2014-03-07 Post- och telestyrelsen (PTS) har kartlagt täckningen för taltelefoni och data i mobilnäten på regeringens uppdrag.

Stort utskick av fakturor för båt- och flygradiotillstånd

2014-03-03 I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båt- och flygradiotillstånd.

Strategi ska styra spektrumförvaltningen mot största samhällsnytta

2014-02-14 PTS remitterar nu ett förslag till spektrumstrategi som ska leda till att resursen spektrum hanteras på ett sätt som ger störst nytta för samhället.

Sida 1 av 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 »