Pressmeddelanden

Här hittar du PTS pressmeddelanden. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS föreslår fortsatt reglering för tv i marknätet

2009-03-19 PTS har analyserat den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för tv och föreslår att utsändning av fri-tv i marknätet regleras även fortsättningsvis.

PTS beslutar om utrymme i 900 MHz-bandet som säkerställer en fortsatt hög täckning för mobiltelefoni i Sverige

2009-03-13 PTS beviljar den gemensamma ansökan från operatörerna TeliaSonera, Tele2, Telenor, Swefour och Hi3G.

Alla ska kunna använda samhällsviktiga tjänster på Internet

2009-03-02 Miniminivån för tillträde till Internet bör höjas så att alla svenskar kan använda samhällsviktiga tjänster på Internet.

Bredbandsmål behövs för att försvara Sveriges position i IT-toppen

2009-02-23 PTS föreslår att regeringen formulerar en långsiktig målsättning för tillgången till bredband.

PTS samråder förslag till beslut om mobiltelefoni i GSM900-bandet

2009-01-30 Styrelsen för PTS har idag beslutat att skicka ut förslag till beslut för GSM900-bandet på samråd. Efter samrådet kommer PTS styrelse att avgöra frågan.

PTS föreslår nya skyldigheter på bredbands­marknader

2008-12-18 PTS föreslår nya skyldigheter som ska gälla när operatörer vill erbjuda bredbandstjänster via Telia Soneras fiber- och kopparnät.

Stor ökning av skickade sms

2008-12-17 PTS presenterar Svensk telemarknad första halvåret 2008.

Konsumenter byter operatör mer sällan

2008-12-11 PTS presenterar rapport om användningen av telefoni och Internet.

Dolda kostnader för telefonsamtal ökar

2008-11-27 De längre debiterings­intervallen är främsta orsaken till att kostnaderna ökar.

Svensk Kassaservice avvecklat på måndag – här är alternativen

2008-11-26 Brevgiro och autogiro är två alternativ till Svensk Kassaservice för att betala räkningar.

Sida 12 av 49
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »