Pressmeddelanden

Här hittar du PTS pressmeddelanden. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Mer än varannan svensk kan inte säkra sitt trådlösa nätverk

2009-04-21 Allt fler kommunicerar trådlöst. Men mer än varannan svensk som har ett trådlöst nätverk hemma, vet inte hur de ska ställa in det säkert. Nu publicerar PTS tre kortfilmer på Internet för att visa hur man kan göra sin trådlösa kommunikation säkrare.

Mer information till konsumenter om spärrtjänster för telefoni

2009-03-20 Konsumenterna har tillgång till tillfredsställande kredit- och nummerspärrar för telefonsamtal. Det konstaterar PTS i en rapport.

PTS föreslår fortsatt reglering för tv i marknätet

2009-03-19 PTS har analyserat den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för tv och föreslår att utsändning av fri-tv i marknätet regleras även fortsättningsvis.

PTS beslutar om utrymme i 900 MHz-bandet som säkerställer en fortsatt hög täckning för mobiltelefoni i Sverige

2009-03-13 PTS beviljar den gemensamma ansökan från operatörerna TeliaSonera, Tele2, Telenor, Swefour och Hi3G.

Alla ska kunna använda samhällsviktiga tjänster på Internet

2009-03-02 Miniminivån för tillträde till Internet bör höjas så att alla svenskar kan använda samhällsviktiga tjänster på Internet.

Bredbandsmål behövs för att försvara Sveriges position i IT-toppen

2009-02-23 PTS föreslår att regeringen formulerar en långsiktig målsättning för tillgången till bredband.

PTS samråder förslag till beslut om mobiltelefoni i GSM900-bandet

2009-01-30 Styrelsen för PTS har idag beslutat att skicka ut förslag till beslut för GSM900-bandet på samråd. Efter samrådet kommer PTS styrelse att avgöra frågan.

PTS föreslår nya skyldigheter på bredbands­marknader

2008-12-18 PTS föreslår nya skyldigheter som ska gälla när operatörer vill erbjuda bredbandstjänster via Telia Soneras fiber- och kopparnät.

Stor ökning av skickade sms

2008-12-17 PTS presenterar Svensk telemarknad första halvåret 2008.

Konsumenter byter operatör mer sällan

2008-12-11 PTS presenterar rapport om användningen av telefoni och Internet.

Sida 12 av 49
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »