Två miljoner nya mobila bredbandsabonnemang

2012-05-29

De mobila bredbandsabonnemangen fortsatte öka och blev drygt två miljoner fler under 2011. Bara under andra halvåret 2011 tillkom en miljon bredbandsabonnemang för smarta mobiler, enligt Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telemarknad 2011.

De mobila bredbandsabonnemangen blev drygt två miljoner fler under 2011 och var vid årsskiftet drygt 5,1 miljoner. Detta motsvarar en ökning med 66 procent. 3,2 miljoner av de mobila bredbandsabonnemangen var tilläggsabonnemang till exempelvis smarta mobiltelefoner. Totalt fanns nära 8,2 miljoner fasta och mobila bredbandsabonnemang den 31 december 2011, en ökning med 35 procent från 2010. 

- Efterfrågan på smarta mobiltelefoner med bredband ökar snabbt, vilket ställer krav på bra mobila bredbandsnät. De frekvensband som PTS gjorde tillgängliga genom förra årets spektrumauktioner ger goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad i hela landet. Undersökningen visar också att de omfattande investeringar i mobila nät som skett de senaste åren nu leder till ökade intäkter för operatörerna, säger Göran Marby, PTS generaldirektör. 

Mobilt bredband ger ökade intäkter

Intäkterna på den totala marknaden för elektronisk kommunikation var 52,7 miljarder, en ökning med en procent jämfört med 2010. Ökningen beror i sin helhet på tillväxten inom mobila samtals- och datatjänster. Intäkterna för mobil datatrafik ökade med nära 40 procent, samtidigt som intäkterna för övriga mobila tjänster är stabila.

Läs själv PTS statistik

Svensk telemarknad är PTS årliga rapport som beskriver utvecklingen inom områdena fasta och mobila samtalstjänster samt datakommunikations-, tv- och internettjänster. Svensk telemarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal: www.statistik.pts.se. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sök- och sorteringsmöjligheter.

Ta del av rapporten

För mer information:
Pamela Davidsson, marknadsanalytiker, tfn: 070-811 40 65
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55