Stor ökning av skickade sms

2008-12-17

Antalet skickade SMS från mobiltelefoner har ökat i år. Under första halvåret skickades det cirka 3,5 miljarder SMS i Sverige. Under samma period förra året skickades 2,0 miljarder SMS. Det framgår av PTS statistikrapport ”Svensk telemarknad första halvåret 2008”.

En genomsnittlig konsument skickade första halvåret cirka 60 SMS per månad. Det kan jämföras med 34 SMS per månad under samma period förra året.

Orsaker till att det skickas fler SMS kan vara att det blivit vanligare att ett visst antal fria SMS ingår som ett erbjudande från operatörer tillsammans med abonnemangen. Priserna för SMS har också gått ner på senare tid, det har naturligtvis också betydelse för hur benägna konsumenterna är att skicka SMS, säger Stefan Williamson, chef för enheten för marknadsanalys på PTS.

Även användandet av mobilt bredband har ökat. Antalet abonnemang och aktiva kontantkort för mobilt bredband ökade från cirka 184 000 första halvåret förra året till 604 000 första halvåret i år. Tillväxten av trådbundet bredband har däremot avstannat under den aktuella perioden.

Läs rapporten
Se även Statistikportalen för Svensk telemarknad


För mer information:
Stefan Williamson, chef för enheten för marknadsanalys, tfn: 0708-114 053
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.