Nya skyldigheter för operatörer med betydande marknadsinflytande i fasta nät

2008-10-23

PTS föreslår i dag skyldigheter för operatörer med betydande marknadsinflytande inom fasta telefonnät. Bland annat ska Telia Sonera hålla kostnadsorienterade priser när andra operatörer vill skicka samtal i bolagets nät. Telia Sonera ska också fortsätta erbjuda en grossistprodukt för telefonabonnemang. Förslagen lämnas i dag till samråd med operatörerna som får en månad på sig att yttra sig över dem.

Beslutsförslagen innehåller skyldigheter för produkt- och tjänstemarknaderna Fast tillträde till det allmänna telefonnätet, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering. Det har sedan 2004 funnits skyldigheter på dessa marknader. De föreslagna skyldigheterna omfattar i stort sett samma områden som tidigare, med ett viktigt undantag. De skyldigheter som PTS tidigare införde har bidragit till en ökad konkurrens på marknaden. Därför föreslår PTS nu att marknaden för samtalsförmedling inte längre ska regleras.

PTS har identifierat Telia Sonera som operatör med betydande marknadsinflytande på de tre marknaderna. För att konsumenter ska kunna nå varandra ålägger PTS skyldigheter för operatörer på marknaden för samtalsterminering. Utöver Telia Sonera finns ett 30-tal operatörer som tillhandahåller samtalsterminering. För att operatörer ska kunna erbjuda tjänster som är likvärdiga de Telia Sonera erbjuder sina kunder ålägger PTS Telia Sonera att ge andra operatörer tillträde till sitt fasta telefonnät i form av en grossistprodukt för telefonabonnemang.

PTS skyldighetsbeslut har stor betydelse för operatörerna på marknaden, och är viktiga för att nå målen i lagen om elektronisk kommunikation. En skyldighet att medverka till samtrafik mellan nät är till exempel en grundläggande förutsättning för att konsumenter, företag och organisationer kan nå varandra.

– Genom dessa skyldigheter ser PTS till att konsumenterna fortsatt får ett bra urval av operatörer att välja mellan för fasta telefonitjänster. Vi ser också till att operatörerna inte kan överprissätta tjänster som de säljer till varandra och som behövs för att samtrafiken ska fungera, säger Marianne Treschow, PTS generaldirektör.

Slutliga beslut för marknaderna Fast tillträde till det allmänna telefonnätet, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering väntas vara fattade under mars månad 2009. Innan slutliga beslut fattas krävs, förutom samråd med operatörerna, ett samråd med EU-kommissionen och andra regleringsmyndigheter inom EU.

PTS beslutade 2004 och 2005 om de skyldigheter som i dag gäller på marknaden. PTS genomför nu andra generationen av marknadsanalyser och skyldighetsbeslut. I denna andra omgång analyseras sju delmarknader inom marknaden för elektronisk kommunikation.


Ta del av samrådet

Läs om PTS arbete med konkurrensreglering

Faktablad - PTS beslut för ökad konkurrens - PTS-F-2008:2  

 

För ytterligare information:
David Troëng, avdelningschef på konkurrensavdelningen, tfn 070-8617219

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. PTS är en myndighet under Näringsdepartementet. Läs mer på www.pts.se.