Nödställdas position ska lämnas till SOS Alarm

2008-10-01

Från den 1 oktober ska teleoperatörerna lämna positionen på en nödställd som ringer nödnumret 112 från en mobiltelefon. Det har kommunikationsmyndigheten PTS beslutat i en föreskrift.

I föreskriften ställer PTS krav på teleoperatörer som erbjuder en allmänt tillgänglig telefonitjänst, även IP-telefoni. Dessa ska, i den mån det är tekniskt möjligt, lämna den nödställdes geografiska adress till SOS Alarm när någon ringer 112.

– Positionering räddar liv och i dag kan de allra flesta nödsamtal från mobiltelefoner positioneras, vilket är mycket positivt. Det är viktigt att arbetet fortsätter med att hitta lösningar för att snabbt lokalisera den som ringer ett nödsamtal, säger Christoffer Karsberg, chef för enheten för säkerhet och adressering på PTS.

PTS föreskrift om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst gäller från den 1 oktober 2008. Den ersätter en föreskrift från 2004.

Föreskriften

För mer information
Christoffer Karsberg, chef för enheten för säkerhet och adressering,
070-811 40 12
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. PTS är en myndighet under Näringsdepartementet. Läs mer på www.pts.se.