Konsumenter byter operatör mer sällan

2008-12-11

De svenska tele- och Internetkonsumenterna har blivit mindre benägna att byta operatör. Det framgår av PTS årliga konsumentundersökning.

Det viktigaste skälet till detta är att man är nöjd med sin nuvarande operatör. Men operatörerna tillämpar också allt oftare avtal som begränsar konsumenternas möjligheter till att byta.

Till exempel har det blivit vanligare med längre uppsägningstider av abonnemang, från en månad till tre månader. Enligt PTS kan en minskad rörlighet bland konsumenterna ge negativa effekter på marknaden.

Färre operatörsbyten riskerar att leda till att bland annat priskonkurrensen minskar och att konsumenter hamnar i avtal med fler inlåsningseffekter. PTS har i dag små möjligheter att påverka operatörernas användning av allt längre avtal, och kommer att studera dessa problem och föreslå eventuella åtgärder.

PTS uppmanar även konsumenterna att aktivt jämföra priser mellan tjänster, till exempel genom PTS prisjämförelse Telepriskollen.

En annan trend i PTS konsumentundersökning är att 14 procent av befolkningen i dag använder mobilt bredband, antingen som huvudsaklig anslutning eller som komplement. Ytterligare 24 procent kan tänka sig att byta från trådbundet bredband till att endast använda mobilt bredband. De som endast använder mobilt bredband är 5 procent.

Dessutom används Internet allt flitigare i Sverige. I år uppger 90 procent att de använder Internet. 75 procent använder Internet i stort sett varje dag, jämfört med 69 procent förra året.

För mer information:
Stefan Williamson, chef för enheten för marknadsanalys, tfn: 0708-11 40 53
Olof Bjurö, chef för enheten för konsumentfrågor, tfn: 0708-11 40 05
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55


Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.