Dolda kostnader för telefonsamtal ökar

2008-11-27

Dolda kostnader för telefonsamtal har ökat under 2008. Det framgår av en rapport som kommunikationsmyndigheten PTS tagit fram. De längre debiteringsintervallen är främsta orsaken till att kostnaderna ökar.

Debitering för varje påbörjad sekund som tidigare var praxis har nästan helt försvunnit och ersatts med betydligt längre tidsintervall. I praktiken innebär det att konsumenterna får betala för en längre tidsperiod än vad samtalet varar. Det är framförallt debiteringsintervallet för mobiltelefoniabonnemang med kontantkort som blivit längre sedan förra året.

Längden på debiteringsintervallet påverkar i stor utsträckning konsumenternas totala månadskostnad för mobiltelefoni. Kostnaden för ett samtal som pågår i en minut och en sekund blir nära dubbelt så hög med minutdebitering jämfört med sekunddebitering. Andra dolda kostnader som ökat under 2008 är inträdesavgifter för abonnemang, öppningsavgifter och avgifter för pappersfakturor.

- Konsumenterna är vana vid att titta på minutpriset i första hand. Dolda kostnader gör det svårare för konsumenter att förutse vad som kommer att stå på räkningen och att utvärdera olika erbjudanden. Därför fortsätter vi arbeta för att operatörerna ska bli tydligare när de redovisar priser och villkor, säger Stefan Williamson, chef för enheten för marknadsanalys på PTS.

I rapporten framgår även att priserna för elektroniska kommunikationstjänster inte förändrar sig lika mycket som de gjorde för några år sedan. En av orsakerna är just att operatörerna kompenserar något lägre minutpriser med dolda kostnader. Uppgifterna från PTS prisrapport kommer att användas som underlag i PTS regleringsarbete som ska ge konsumenterna ett brett utbud av tjänster till bra priser.

Läs rapporten om prisutvecklingen för telefoni och bredband – första halvåret 2008 

Telepriskollen (öppnas i nytt fönster)

För mer information:
Stefan Williamson, chef för enheten för marknadsanalys, tfn: 0708-114 053
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.