Lättare kontrollera telefonräkningen

2006-04-03

Nu ska alla konsumenter kunna få sin telefonräkning specificerad. Bland annat ska öppningsavgifter och debiteringsintervall anges på räkningen. Det menar Post- och telestyrelsen, PTS, som idag föreslår minimikrav på vad en specificerad telefonräkning ska innehålla.

PTS anser att det är mycket viktigt att telefonräkningarna är specificerade på ett tydligt sätt så att konsumenterna lätt kan kontrollera sina telefonikostnader.

Extra viktigt är det att konsumenterna kan kontrollera avgifter som har en stor inverkan på ett samtals totala pris, exempelvis öppningsavgift och debiteringsintervall. En kartläggning som PTS gjorde under 2004/2005 visade att få operatörer redovisar just öppningsavgifter och debiteringsintervall på sina telefonräkningar. Att konsumenten är medveten om öppningsavgiftens storlek är också viktigt eftersom det på senare tid blivit vanligt att minutpriserna sänks men att öppningsavgifterna höjs.

Reglerna om vad en telefonräkning ska innehålla går idag ut på remiss i form av en föreskrift. Sista dag att svara på remissen är 3 maj.

Missiv (PDF)
Förslag på föreskrift (PDF)
Konsekvensutredning (PDF)

För vidare information: Alev Yeter, tillsyn konsumentfrågor, tfn 0702-58 56 91.

PTS verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

-------------------------------------------------
Öppningsavgift
Öppningsavgiften är den fasta avgift som tas ut varje gång du ringer och samtalet besvaras. Öppningsavgiften har större betydelse för samtalets totala kostnad om du ringer många och korta samtal.

Debiteringsintervall
Teleoperatören börjar ta betalt, debitera, ett samtal när du får svar hos den du ringer till, en telefonsvarare startar eller liknande. Därefter tar de flesta teleoperatörer betalt för varje påbörjad sekund av samtalet. Vissa telebolag tar dock betalt i sex- eller tiosekundersintervall. Det kan innebära att du får betala för en längre tidsperiod än samtalet i själva verket varar.