Post

Här hittar du de senaste postnyheterna. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att alla pressmeddelanden ligger i en egen mapp.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS upphandlar grundläggande betaltjänster

2008-01-07 Idag annonserar PTS en upphandling för att tillgodose behovet av grundläggande betaltjänster på de orter och de områden på landsbygden där marknaden inte förväntas tillhandahålla dessa.

Så bör text om fastighetsboxar i PTS allmänna råd tolkas

2007-06-25 PTS har utfärdat en tolkningspromemoria för att om möjligt undanröja oklarheter om innebörden av texten om fastighetsboxar i flerfamiljshus i PTS allmänna råd.

Oförändrad postmarknad 2006

2007-04-13

Fler frågor och svar om fastighetsboxar på PTS webbplats

2006-05-18

Undersökningen om postservice i EU är avslutad

2006-02-27

Redogörelse för viktigare beslut vid den tjugotredje världspostkongressen i Bukarest 2004

2005-04-19

Nytt avtal om att kostnadsfritt skicka blindskrift inom Sverige

2005-03-16

Undersökning av befolkningens post- och kassavanor

2005-03-02

Post- och kassaserviceutredningens betänkande - Postmarknad i förändring - SOU 2005:5 - Januari 2005

2005-01-25

Sida 7 av 7
« 1 2 3 4 5 6 7