2017

PTS vann första pris i jämställdhet

2017-04-26 Myndigheten fick nytt poängrekord i indexet JÄMIX

Normalläge i mobilnäten efter händelsen i centrala Stockholm

2017-04-07 Operatörerna uppger att läget är normalt

Träffa PTS i Almedalen

2017-04-05 Myndigheten deltar vid årets Almedalsvecka

PTS får i uppdrag att driva Digitaliseringsrådets kansli

2017-03-10 Beslutet presenterades av digitaliseringsministern i dag.

Dan Sjöblom tillträder som gd i dag

2017-02-01