2017

PTS får i uppdrag att driva Digitaliseringsrådets kansli

2017-03-10 Beslutet presenterades av digitaliseringsministern i dag.

Dan Sjöblom tillträder som gd i dag

2017-02-01