Valfrihet och tydlighet inom bredband nytt mål i PTS strategiska agenda 2012-2014

2012-03-29

PTS publicerar i dag rapporten Strategisk agenda 2012-2014, där myndigheten redogör för ett antal strategiska mål där PTS vill se en tydlig utveckling under de närmaste åren.

För perioden 2012-2014 identifierar PTS bland annat ett mål om att konsumenter ska ha valfrihet när de köper bredbandsabonnemang och att de också ska få det de betalar för.

För att bidra till att detta mål uppfylls kommer PTS under 2012 bland annat att arbeta med de nya regler som infördes i lagen om elektronisk kommunikation under 2011.

Reglerna handlar till exempel om att operatörerna tydligt ska informera om vad abonnemanget kan användas till och de eventuella begränsningar som finns samt lämna uppgifter om priser och vilken kvalitet konsumenterna kan förvänta sig. PTS deltar också aktivt i EU-arbetet för att se till att målet uppfylls.

I rapporten redogör PTS för 13 strategiska mål och de aktiviteter myndigheten vidtar under 2012 för att stödja utvecklingen, samt analyser av måluppfyllelsen. Rapporten innehåller också en omvärldsbild.

Ta del av rapporten

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55