Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Goda möjligheter att nå regeringens bredbandsmål

2014-04-30 PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi visar att målen är inom räckhåll.

Viktigt att ställa relevanta krav på driftsäkerhet vid upphandling av kommunikationsnät och tjänster

2014-04-30 Det visar PTS utredning av konsekvenserna efter branden i en försörjningstunnel.

Fiber dominerar PTS bredbandstillsyn 2014

2014-02-18 Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar idag myndighetens plan för konkurrenstillsyn inom bredbandsområdet 2014.

PTS granskar webbplatsers kakhantering

2014-02-11 Syftet är att få fram vägledning kring hur reglerna ska följas.

Workshop om relevanta marknader i Stockholm 26 februari 2014

2014-02-07 Anmäl dig senast 14 februari.

Följ myndigheternas införande av IPv6 med hjälp av PTS data

2013-12-20

Fokus på fiber till enfamiljshus i PTS bredbandstillsyn 2013

2013-12-19 PTS publicerar i dag en rapport om tillsynen på marknaderna för bredbandsmarknaderna under 2013. PTS vill också ha synpunkter på kommande tillsynsplan för 2014.

Lätt hitta internetleverantör med nya Bredbandskartan

2013-12-18

Heltäckande mätverktyg för bredband saknas

2013-11-27 Det saknas ett heltäckande verktyg som konsumenter kan använda för att mäta prestanda och kvalitet på sitt bredband. Det visar en rapport som PTS har beställt.

Bättre grävsamordning genom Ledningskollen.se kan underlätta utbyggnaden av bredband

2013-10-31 PTS presenterar idag en studie om hur Ledningskollen.se mer effektivt kan användas för samordning av grävarbeten vid förläggning av bredband.

Sida 10 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »