Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS begär in information om bredbandsnedläggning i Dalarna

2015-01-22 Telia/Quadracom kommer att stänga ner ADSL-bredbandet för ca 2 000 abonnenter i Dalarna. Nu begär PTS information.

Gudrun har lett till bättre förmåga att hantera påfrestningar på tele- och bredbandsnät

2015-01-07 Det är tio år sedan stormen Gudrun inträffade, den 8 januari 2005.

PTS bjuder in till dialogmöte om överbelastningsattacker

2014-12-30 30 januari 2015.

Icke-diskriminering i fokus i bredbandstillsynen 2014

2014-12-19 PTS publicerar idag sin tillsynsrapport.

PTS vill se samverkan för att förebygga och hantera internetattacker

2014-12-11 PTS kommer kalla branschaktörer till ett möte om överbelastningsattacker.

PTS granskar hur operatörer säkrar kundutrustning

2014-11-03 PTS ska granska hur operatörer ser till att den utrustning de tillhandahåller sina kunder är säker och att kundernas uppgifter är skyddade.

Inbjudan till informationsmöte om aktuella policy- och lagstiftningsförslag från EU

2014-10-31 Anmälan om deltagande senast 18 november.

Tredje samråd om skyldighetsbeslut om lokalt och centralt tillträde (nätinfrastruktur- och bitströmstillträde)

2014-10-28 PTS presenterar förslag till skyldighetsbeslut. Synpunkter lämnas senast 24 november.

PTS förelägger Tele2 att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

2014-06-27 Tele2 föreläggs att återuppta lagring av trafikuppgifter.

Hur ligger du till med bredbandsutbyggnaden?

2014-06-24 Ta reda på det i Bredbandskartan som nu är uppdaterad!

Sida 9 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »