Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS underrättar TeliaSonera om att lämna information till grossistkunder

2015-06-18 PTS misstänker att TeliaSonera inte lämnar information till andra operatörer om de villafastigheter där beställning av fiber skett men där fiberanslutningen inte ännu levererats.

EU-stöd för bredbandsutbyggnad i norra Sverige

2015-06-02 Nu finns både behovskartläggning och stöd för denna utbyggnad.

Bredbandsinvesteringar påverkas positivt av statligt stöd

2015-04-30 Investeringarna i fast och mobil bredbandsinfrastruktur har ökat mellan 2013 och 2014.

Allt fler kommuner planerar sin bredbandsutbyggnad

2015-04-17 Nio av tio kommuner har upprättat, uppdaterat eller påbörjat arbetet att ta fram en bredbandsstrategi.

PTS föreslår ändringar i toppdomänlagen

2015-03-31 Namn som betecknar t.ex. nation eller region ska kunna utgöra nationell toppdomän.

PTS rättar till redigeringsfel i skyldighetsbeslut

2015-03-20 Gäller skyldighetsbeslutet om marknaden för lokalt tillträde (marknad 3a).

Icke-diskriminering viktig i PTS konkurrenstillsyn 2015

2015-03-10 PTS har idag fastställt sin plan för konkurrenstillsyn under 2015.

Byanätskartan visar lokala bredbandsinitiativ

2015-03-10 PTS lanserar idag e-tjänsten "Byanätskartan" för att underlätta kontakt mellan byanät.

Gynnsam utveckling leder till beslut om lättad bredbandsreglering

2015-02-19 PTS har idag fattat nya beslut om regler på bredbandsmarknaderna.

Branschdialog kring säker infrastruktur

2015-01-30 Vid ett möte på PTS i dag beslutades att starta en branschdialog kring säker infrastruktur. Bakgrunden är de överbelastningsattacker som inträffat den senaste tiden.

Sida 8 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »