Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Fiberutbyggnaden till enfamiljshus fortsätter i hög takt

2016-03-18

Viktigt att ”blåljusmyndigheter” får tillgång till säkra, tillgängliga, redundanta och kostnadseffektiva mobila bredbandstjänster

2016-03-18 PTS redovisar flera alternativ på lösningar i en rapport till regeringen.

PTS beslutar att inte bevilja Borderlight tillträde till fastighetsnät

2016-03-09 Avslår ansökan om gemensamt nyttjande av ledningar i fastighetsnät

PTS granskar integritets- och driftsäkerhetsincidenter

2016-02-23 PTS inleder nu den årliga tillsynen över föregående års inrapporterade incidenter till myndigheten.

PTS konkurrenstillsyn andra halvåret 2015

2015-12-18 PTS redovisar bredbandstillsynen och ber om förslag till tillsynsplanen för 2016.

Granskning av säkerhetsbrister i kundplacerad utrustning avslutad

2015-12-16 Kundplacerade modem och routrar omfattas av säkerhetskrav i LEK och PTS föreskrifter.

PTS förtydligar krav kring samtycke

2015-10-15 PTS förtydligar hur samtycke inhämtas och vilken information som ska lämnas vid behandling av vissa uppgifter.

OECD ger ut rekommendation om riskhantering gällande informationssäkerhet

2015-10-02 PTS har medverkat i framtagningen av rekommendationen.

Nordiska regleringsmyndigheter stödjer mer fokuserad reglering

2015-08-26 Myndigheterna har tagit fram en gemensam ståndpunkt gällande Digital Single Market.

Nya skyldigheter i fokus för PTS konkurrenstillsyn 2015

2015-06-22 Rapport om PTS konkurrenstillsyn första halvåret.

Sida 7 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »