Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

PTS granskar registret för toppdomänen .se

2016-09-05 Viktigt kunna komma i kontakt med den som ansvarar för en domän.

Första företaget kvalificerat enligt eIDAS-förordningen

2016-08-03 Förordningen ska öka förtroendet för elektroniska transaktioner i EU.

Nordiska regleringsmyndigheter efterfrågar en mer framtidssäker reglering

2016-07-06 Myndigheterna har tagit fram en gemensam ståndpunkt.

PTS lanserar Utbyggnadsportalen

2016-07-01 Samlad information om utbyggnadslagen på ny e-tjänst.

Ny standard ska ge mer robusta och driftsäkra fibernät

2016-06-29 Certifiering av företag och individer är nästa steg.

PTS tar fram vägledning för användning av kakor

2016-06-28 Arbete inleds att ta fram vägledning i form av allmänna råd.

PTS uppdaterar marknadsanalys som grund för bredbandsstöd

2016-06-17 Myndigheten lämnar i dag underlag till Jordbruksverket.

Kan din lösning bidra till att EU-målet om 30 Mbit/s ska nås?

2016-06-14 Workshop ska hitta innovativa lösningar.

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet ses över

2016-06-13 Berörda erbjuds lämna synpunkter senast 16 september 2016.

Ny lag ska bidra till sänkta kostnader för bredbandsutbyggnad

2016-06-09

Sida 5 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »