Internet

Här hittar du de senaste nyheterna på internetområdet. Fler nyheter finns under respektive område i menyn till vänster.

Observera att pressmeddelanden ligger i en egen mapp. Var också uppmärksam på att många nyheter under Telefoni kan röra både telefoni och internet.

Du kan prenumerera på nyheter från PTS.

Operatörer ska behandla internettrafik likvärdigt enligt beslutsförslag från PTS

2016-12-07 PTS har granskat erbjudanden utifrån EU-regler om ett öppet internet

Förändringar i regleringen av bredbandsmarknaderna

2016-12-05 Den 1 december infördes ett antal förändringar i regleringen.

Samråd med EU-kommissionen om marknaden för högkvalitativt tillträde

2016-11-16 PTS samråder med EU om att marknaden för högkvalitativt tillträde (marknad 4) inte ska regleras.

Borås Elnät är ett offentligt organ och ska följa utbyggnadslagen

2016-11-15

Samfällighetsförening får rätt att bygga fibernät i Telias kanalisation

2016-11-14 PTS har avgjort en tvist enligt utbyggnadslagen.

Icke-diskriminering i fokus för PTS konkurrenstillsyn

2016-11-03 PTS publicerar i dag en rapport om myndighetens konkurrenstillsyn för första halvåret 2016.

Inbjudan till aktörsmöte om implementeringen av en förstärkt icke-diskriminering

2016-10-10 Anmälan senast 18 oktober.

PTS genomför rikstäckande insamling av fiberpriser

2016-09-29 Syftet är att undersöka de regionala skillnaderna på priser för fast fiber.

Stort engagemang kring gemensamma principer på bredbandsområdet

2016-09-22 PTS och KKV analyserar synpunkter från aktörer.

PTS beslutar om fortsatt reglering av fri-tv och ljudradio i marknät

2016-09-14 PTS har beslutat om skyldigheter för Teracom vad gäller utsändning av fri-tv via marknät och utsändning av nationell analog ljudradio via marknät.

Sida 4 av 29
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »